Categoryfaith

Changing seasons

The air is getting colder, the sky is more often in an other shade of grey. The trees are in bright shades of green, yellow and red. Normally this time of the year is hard for me, summer is really gone. The season of growth is over. Except it isn’t. De wind wordt kouder, de lucht is steeds vaker een van de vele tinten grijs. De bomen zijn felle kleuren groen, geel en rood. Normaal gesproken betekent dit voor mij […]

Tell me more