The key to… life?

[English below]

Het is ergens wel grappig om een blogpost te schrijven over gesloten deuren op het moment dat we allemaal grotendeels thuis vastzitten vanwege het corona virus. Ik schreef deze blogpost een paar weken terug maar door mijn afstuderen kwam ik er niet aan toe om het te posten. Ik zit ook thuis, net zoals vele anderen. Dit zijn lastige rare tijden, we weten nog steeds niet helemaal hoe de toekomst eruit gaat zien en veel mensen zijn bang. En ze hebben genoeg reden voor die angst, het is zo makkelijk om je te laten vullen door angst op het moment. Geen mens is een eiland maar tegelijkertijd leven we allemaal afgesloten van de wereld om ons heen. Maar er is hoop. 

Ik heb een heel mooi kettinkje met een sleutel er aan, ik kreeg hem 2 jaar geleden van Tailah, een vriendin van mij. We gingen door dezelfde seizoenen heen en ze schreef me een bemoedigende brief. Ik schreef er toendertijd al een instagram post over maar ging niet te veel in op de betekenis van dit kettinkje. Tailah was bezig met het zoeken van een baan en stappen te zetten in de muziekindustrie, hoopvol om haar dromen waar te maken. En de betekenis van de sleutel is dat als het de bedoeling is deuren zullen openen. Als het “meant to be” is, hoeven we ons geen zorgen te maken. Het gaat over het loslaten van controle.

Ik ben aan het leren om die controle los te laten. Er is zoveel wat we nu niet kunnen plannen en voorzien. We weten vaak niet eens hoe volgende week er uit ziet. Dit betekent niet dat ik passief blijf staan, wachtend op het leven om me heen. Ik probeer nog steeds te komen waar ik wil komen. Ik houd me soms wat krampachtig vast aan die dromen. Maar ik weet ook dat als dingen niet zo gaan zoals ik hoop dat het gaat, dat ik nog steeds gelukkig kan zijn, dat ik nog tevreden kan zijn. En dat ik er nog steeds wel kom. Want als ik ergens moet zijn, dan zal het gebeuren. En de plek waar ik ben, waar dat ook is en hoe dat er ook uit ziet, zal de goeie plek zijn op dat moment.

Heel veel mensen houden enorm veel van Disney films. Een van mijn favoriete films toen ik klein was was Dombo. Dus toen er een remake van kwam, keek ik er enorm naar uit om die te zien. Ik ging samen met een vriendin naar de bioscoop en we hebben beide een traantje weggepinkt. Het verhaal zat zo goed in elkaar, ondanks dat ze het best wel hadden veranderd. In het nieuwe verhaal lag er meer focus op familie (okay, spoiler waarschuwing! Als je de film nog wilt zien, doe dat nu dan even 😉 krijg je geen spijt van). Millie, een van de hoofdpersonen, had een prachtige ketting met een sleutel er aan die ze van haar moeder had gekregen. Het inspireerde haar om te dromen, ookal zat ze vast in haar eigen kleine wereld van het circus. Het hielp haar te geloven dat mensen in haar geloofde en dat ze zelf de controle had over wie of wat ze wilde worden. Ze wilde de wereld ontdekken en erkenning krijgen voor haar kennis en vriendelijkheid in plaats van voor de trucjes die ze kon doen in het circus. Aan het einde van de film doet ze haar ketting af om Dombo te laten zien dat hij in zichzelf mag geloven. Hij had geen veer nodig om te vliegen. Hij had zijn “sleutel” niet nodig, geen voorwerp van schijnzekerheid.

Seizoenen veranderen, dromen veranderen en wij veranderen mee. Ik denk regelmatig aan sleutels om mezelf dan te herinneren dat als het niet de bedoeling is, ik me dus ook geen zorgen hoef te maken. In jezelf geloven is één ding, maar dat is eigenlijk niet de boodschap van dit verhaal.  We hoeven ons niet te laten vullen met angst. Ik heb geen controle over elk aspect van mijn leven. En als de deuren dicht blijven en ik in een metaforische gang sta en niet weet waar ik heen moet gaan, weet ik dat ik de middelen heb om verder te kunnen en deuren te openen. Sommige sleutels werken maar op 1 slot terwijl andere meerdere deuren kunnen openen. Maar ondanks dat ik geloof dat God deuren opent en mogelijkheden creëert betekent dat niet dat ik niks doe. Ik mag proberen, ik mag falen, ik mag wachten en vertrouwen. Ondanks de chaos van dit seizoen is dat wat ik probeer te doen. Langzaam maar zeker zie ik deuren openen, en het is eng. Want het is nieuw. Maar ik weet dat we okay zullen zijn. Met open of dichte deuren.


It’s funny writing a blogpost about closed doors once you’re locked in because of the corona virus. I’m stuck at home, like many others. These are the trying times, we don’t know what the future will look like and many people are filled with fear. And they have enough reasons to be scared. It’s easy to be scared right now. No man is an island, yet we are all living our own lives closed off from the world around us. But there’s still hope.

I got a beautiful key necklace, I got it from my friend Tailah about 2 years ago. We were both going through the same season and she sent me a letter of encouragement with the necklace. I already wrote a post about it on Instagram back then, not going too in dept about the meaning of this gift. She was applying to jobs, hoping for them to make her dreams come true. And the meaning of the key is that the doors that are meant to open, will open. If it’s meant to be, we don’t have to worry. In a sense it’s about letting go of control.

I’ve been learning to surrender. There is so much uncertainty that planning is difficult right now. We don’t know what next week looks like. And that doesn’t mean I am standing around passively waiting for life to happen, I’m trying to go where I want to go. I sometimes even hold on too tight to these dreams. But I also know that if it doesn’t happen the way I’m hoping for, I will still be happy, I’m still content. And I will still be able to go where I need to be. Because if I need to be somewhere, it will happen. And where I will be, is the place where I need to be right in that moment.

Many people absolutely loved disney movies growing up. One of my favorites was Dumbo, so when in 2018 that movie was remade, I was SO SO SO excited to see it. I went to see it with my friend and we cried a lot. It was so well made. The changed the story a bit, focusing more of family. (spoilers ahead! Go watch it, if you haven’t seen it yet, it’s good!!) Millie, one of the main-characters, had this beautiful key necklace she got from her mom. It inspired her to dream, even though she was stuck right where she was in the circus. It helped her to realize that people believed in her and that she had control over what she aspired to be. She wanted to discover the world and be recognized for her mind and kindness instead of “showing off” at the circus. In the end, she takes off the necklace to show Dumbo that he needs to believe in himself too. He didn’t need a feather to fly. He doesn’t need “his key”. He doesn’t need to hold on to a placebo of security.

Seasons change, dreams change and we change along with them. I think of the keys often, reminding myself that if it’s meant to be, I don’t have to worry. Believing is ourselves is one thing, but that’s actually not the most important message. We don’t have to live our life in fear. I don’t have control over every aspect of my life. And when doors are closed and I’m standing in a metaphorical hallway, not knowing where to go, I know I might have the tools to open doors. Some keys work on only one lock, while others could open more. Just because I believe that God can open the doors we need to go through, doesn’t meet I sit here doing nothing. I can try, I can fail, I can wait and I can trust. So even in the chaos of this season, this is what I’m trying to do. Slowly and surely doors are opening, which can be scary. But I know we’re gonna be okay. When doors are opened or closed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *