So I can rest

“Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from Him”   Psalm 62:5 (NIV)

VOOR DE NEDERLANDSE VERSIE SCROLL NAAR BENEDEN OF KLIK HIER

At the start of this new year a lot of people have the resolution to take rest more seriously in the following months. We’re so used to running in life that many of us have forgotten what true rest looks like. I mean, I know I have written many blogposts and poems about this subject but I keep needing to remind myself that it is okay to hit the pause button every once in a while.

I actually had a conversation with soms colleagues who said that Dutch people might pretend they invented the word “niksen” (it’s the Dutch verb for doing nothing)but that we’re also such a culture of being busy. One of the standard responses on the question how are you? is “good, but I’m really busy” or we say it’s good busy. We glorify working hard, doing as many things as we possibly could and think that everything that isn’t useful or profitable is a waste of time.

This is an other post about the Set Sail Creative Project. This time the scripture we could work around was Matthew 11:28-30 “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.” As soon as I found out about this theme, I scrolled through my notes and flipped through my diary to see if i could find anything I’ve created before around this theme. I found myself writing that I felt carried by Gods presence of Peace in my own chaotic little world. I saw myself quoting songs like Footprints and You’re Watching Over Me by Matt Hammitt. These songs make cry every time I’m extremely tired, haha. Just like the Still album by Rivers & Robots. The lyrics “You carry me so i can rest” & “Every night i rest in your promises” sounded like perfect lines to base an illustration around.

My grandma is into art too. When she started painting she found that it can actually be really relaxing to do so. Just being there with only the paint and canvas, apart from the rest of the world. I love taking time to paint, but i feel like I’m always too busy, even though this is a really good form of rest. For me it’s been really encouraging to see people in my family who also are really creative and strong and i really admire her for that. When I visited her, I saw this beautiful landscape painting with all the pastel pinks and bright greens. It felt like a place where I wanted to go, seeing the reflections of light dance on the water. She didn’t like this particular painting but i knew that i could maybe use it someday to create something else around it. To add to it and give it a message. And a project about rest seemed like the perfect opportunity.

I saw myself sitting there, lifting my face, taking in my surroundings. Pause. I put down my bags filled with all the burdens life can throw our way. I always have a bag with me and i often take too much with me; notebooks, pens, food. At the end of the day it’s all a lot of things i don’t need that are wearing me down. I feel like that could be a perfect metaphor of all the running and chasing we do in life. These bags are filled with worries and fears, with deadlines and projects. Even the fun stuff can wear you down sometimes, if you don’t learn the true meaning of rest. I got to learn that it’s okay to hit pause when life did that to me. I didn’t had a choice and i was sitting burned out at home. But I also got to know that I don’t have to carry everything alone. I’m grateful for these experiences. I’m grateful to know what true peace looks like and that it’s okay to sit there and do nothing every once in a while. “Come to me and you’ll find rest” said Jesus and I did. 


Again, I have no clue why my video suddenly cut off?? This isn’t supposed to happen but I’m done trying tbh haha

“O, mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God. Van Hem verwacht ik alles. ” Psalm 62:6 

Aan het begin van het jaar hebben veel mensen het voornemen om rust serieuzer te nemen in de komende maanden. We zijn het zo gewend om te rennen en bezig te zijn dat veel van ons überhaupt niet meer weten hoe rust eruit ziet. Ik heb al zoveel blogposts en gedichten geschreven over dit onderwerp maar moet toch mezelf regelmatig herrineren aan het feit dat het okay is om rust te nemen af en toe.  

Ik had een gesprek met wat collegas die zeiden dat Nederlandse mensen doen alsof we het woord “niksen” hebben bedacht maar dat we ook zo’n cultuur zijn waarin het goed is om druk te zijn. Een van de standaard antwoorden op “hoe gaat het met je?” Is “goed maar druk” of we zeggen zelfs lekker druk. We verheerlijken hard werken, zoveel doen als dat mogelijk is en denken dat alles wat niet nuttig is tijdsverspilling is. 

Dit is weer een blogpost voor het Set Sail Creative Project. Dit keer was de tekst waaromheen we iets mochten maken Mattheus 11:28-30: ” Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.’” Toen ik er achter kwam dat het thema rust was, scrolde ik door mijn notities en bladerde door mijn dagboek om te kijken wat ik eerder hierover had geschreven. Ik las songteksten van Footprints en You’re Watching Over Me van Matt Hammitt. Deze liedjes staan samen met het Still album van Rivers & Robots in mijn playlist die ik luister als ik enorm moe ben. The teksten “You carry me so I can rest” & “Every night I rest in your promises” klonken als perfecte teksen om een illustratie op te baseren. 

Mijn oma houdt ook van kunst. Toen ze ooit begon te schilderen vond ze dat dit een goede manier van ontspanning kon zijn. Gewoon zijn met de verf en het canvas, los van de rest can de wereld. Ik houd er echt enorm van om te schilderen maar heb vaak het idee dat ik er geen tijd voor heb. Ik ben er te druk voor, zelfs als dit zo’n goede manier van rusten is. Ik vind het wel enorm bemoedigend om anderen in mijn familie te zien dit zo sterk en creatief zijn en ik bewonder mijn oma hierom. Toen ik een keer langsging, zag ik dit mooie schilderij van een landschap. Het zat vol met pastel roze en fel groen. Het zag er uit als een plek waar je naar toe zou willen om de reflecties van het licht te zien dansen op het water. Zelf was ze niet helemaal tevreden met dit schilderij maar ik zag mogelijkheden om er misschien nog iets aan toe te voegen. En een project over rust zou misschien wel een perfecte mogelijkheid zijn! 

Ik kon mezelf daar al zien zitten met mijn gezicht naar het licht, een moment nemen om alle schoonheid om me heen tot me in te laten dringen. Pauze. Ik zet mijn tassen neer met alle lasten dat het leven soms op ons pad brengt. Ik heb altijd een tas bij me en neem vaak te veel mee. Dingen die ik totaal niet nodig heb. Dan loop ik vervolgens rond met meerdere notitieboekjes, pennen en eten. En aan het eind van de dag voelt het soms best wel zwaar. Dat voelt bijna als een metafoor voor al het rennen en zoeken naar betere dingen dat we lijken te doen. Deze bagage zit soms vol met angst en zorgen, met deadlines en projecten. Zelf de leuke dingen kunnen soms zwaar gaan wegen als je niet af en toe je tas neerzet. Ik heb geleerd dat het okay is om pauze te nemen toen ik werd geforceerd om dat te doen. Ik had geen keuze toen ik met een burnout thuis zat. Maar ik  heb ook mogen leren dat je niet alles alleen hoeft te dragen. Ik ben dankbaar voor deze lessen en dat ik daardoor heb mogen leren hoe vrede er uit ziet in mijn leven en dat het okay is om soms te zitten en niks te doen. 
“Kom bij mij en ik zal rust geven” zei Jezus, dus dat deed ik. 

2 thoughts on “So I can rest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *