Want een kind is ons geboren // For to us a child is born⭐️

“For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the LORD of hosts will do this.” – Isaiah 9:6-7 (for the English part of the blog scroll down or click here)

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.”
Jesaja 9:5‭-‬6 (HSV)

Via Set Sail kwam ik in een discord server (chatgroep) terecht. Deze groep zat vol met andere creatieve christenen en het is enorm bemoedigend om daar het werk van anderen te zien, te praten over waar we mee bezig zijn en God als creatieve Inspiratie. De makers van deze groep bedachten ook een challenge om iets te creëren rond een bijbelvers, mensen schreven liedjes, maakte illustraties of video’s rondom dezelfde tekst. Voor de kerst/advent challenge was deze tekst uit Jesaja de inspiratie. Ik kon niet wachten om er mee aan de slag te gaan.

Een van mijn favoriete kersttradities die ik van huis uit heb meegekregen is het maken van kerstkoekjes. Wij deden nooit aan kaarten maar versierde zandkoekjes of soms gewoon biscuitjes met glazuur en deelde deze uit tijdens de kerstviering van school en in de kerk. Toen we naar de middelbare school gingen lieten we deze traditie helaas gaan. Maar ik wilde graag iets blijven doen, dus ik maakte een tekening die ik 30 keer uitprintte, op karton plakte en deelde zo kleine kerstkaartjes uit in de kerk. Ze hadden soms maar het formaat van een bankpasje maar ik stopte er zoveel liefde in. En als ik tijd had bakte ik er toch ook nog koekjes bij. Dit werd zo mijn eigen Kerst- en Paastraditie. Dit jaar heb ik de kaartjes ook laten drukken, op A6 en A7 formaat om samen met wat koekjes uit te kunnen delen in de kerk.

Kerst is natuurlijk zoveel meer dan tradities, gezelligheid en lekker eten. Wat ik zo tof aan deze tekst vind is dat het, naast een fantastisch mooie profetie die waar geworden is, de kern van kerst samen vat. De geboorte van Jezus bracht God in ons midden, dichtbij, kwetsbaar en hulpeloos als een kind. Maar toch werd dit wonder gebruikt om te laten zien dat God een goede Vader is. Dat Hij heilig is en Zijn beloftes nakomt. De komst van vrede, heel dichtbij. Dat is waar kerst voor mij om draait. Vrede en Hoop.


Through Set Sail I became part of a discord server. This group was filled with other Christian creatives and it has been incredibly encouraging to see the word of others, to talk about what we are experiencing and to all have God as our main inspirator. The guys from Set Sail also thought about creating a challenge to make something based around scripture. People started writing songs, creating graphics or videos based on that passage from Isaiah. I couldn’t wait to get started with my illustration.

One of my favorite Christmas traditions that we used to do is making Christmas cookies. We never did Christmascards but decorated homemade shortbread or store-bought cookies with icing and handed them out during our Christmas celebration at church or at school. When we grew up, we stopped doing it. But I wanted to do something so I made little drawings, scanned them in and printed them 30 times and glued them on cardboard and handed them out during our Christmas Eve service at church. The cards were small, the size of a creditcard. But there was so much love i put into it. And if I had time, I would also bake some cookies to go with it. That way I started my own Christmas and Easter traditions. This year I got my cards printed, they are A6 or A7 size, to hand out with cookies at church.

But of course, Christmas is so much more than traditions, holiday spirit and food. The thing I love most about the part of scripture I based my illustrations on is, besides that it’s a beautiful prophesy that came true, that it summarizes the true spirit of Christmas. The birth of Jesus brought God in our midst, close, fragile and helpless as a baby. But this miracle was used to show us that God is a good Father. He’s Holy and He keeps his promises. Christmas brought us the true peace, everywhere. That’s what Christmas is all about if you ask me. Peace and Hope.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *