Daylight & Defined by Love

“I want to be defined by the things i love, not the things I hate, not the things I’m afraid of, the things that haunt me in the middle of the night”  

[ English below]

Dit zijn de laatste regels van het afsluitende nummer van Taylor Swifts nieuwe album. Het nummer heeft daylight en gaat over een liefde die alles veranderd, goudkleurig licht dat alles kleurt en mooi maakt. De tekst is goed geschreven, maar deze laatste regels sprongen er voor mij echt uit. Ik wil gedefinieerd worden door de dingen die ik liefheb.  Liefde is bedoeld om zo’n groot deel te zijn van ons leven maar het is makkelijk om dat te vergeten. Maar Jezus zei dat het belangrijkste gebod is om God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Maar we vergeten soms om mensen te vertellen dat we van ze houden of vergeten om alle kleine daden van liefde te waarderen. En die liefdevolle dingen die we voor anderen doen of die anderen voor ons doen zijn juist zo belangrijk. 1 Johannes 3:18 “Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.”

Liefde is meer dan lieve woorden, het zit juist in de kleine dingen, overal om ons heen. We kunnen Gods liefde in het daglicht zien, dat ons warmte en licht geeft. We zien het in het feit dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven. Je kunt het zien in de kop thee die je moeder je geeft, in de glimlach van iemand die je niet kent op het station. In de briefjes die je vrienden schrijven gevuld met bemoedigende woorden. Het gaat niet alleen om jou of de mensen die dichtbij je staan. Het gaat ook om je naasten, de mensen in je omgeving die je misschien minder goed kent. Ook die mensen zijn zo ontzettend geliefd door onze Hemelse Vader, dus wij mogen om uitstrekken om ook hen lief te hebben. Door bijvoorbeeld een random act of kindness; houd de deur open voor iemand, schrijf een kaartje, glimlach naar mensen of laat een briefje achter in de trein met wat bemoedigende woorden.

Ik vind het tof dat Taylor schreef over zichzelf laten definiëren door liefhebben, want dat is ook hoe ik mijn leven wil leven. Niet perse door de dingen waar ik van houd, maar meer door liefde zelf. Ik draag regelmatig een kettinkje met het woord “loved” er op. Want ik wil dat mijn identiteit zit in het feit dat ik geliefd, gewild en gezegend ben door God. Ik wil vanuit Zijn liefde leven. Ik wil dat Zijn liefde mijn identiteit is. Niet alleen Zijn liefde voor mij maar ook Zijn liefde voor anderen die ik daardoor ook weer mag liefhebben. In 1 Johannes 4:11-12 staat: “Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.” Elkaar liefhebben is niet een kleine taak die we gekregen hebben, het is en gebod. We zijn gemaakt voor en door Liefde. God is liefde (1 Johannes 4:16). We kunnen en moeten elkaar liefhebben omdat Hij dat eerst voor ons deed (1 Johannes 4:19).

Dus, hoe kan jij je naasten liefhebben vandaag?

“I want to be defined by the things i love, not the things I hate, not the things I’m afraid of, the things that haunt me in the middle of the night” 

These are a few of the closing lines from the last song of Taylor Swift’s new album. The song is called daylight and it’s about a love that changes everything, the golden light that makes everything bright and colourful and happy. The lyrics are incredibly well written but i mostly love those last lines. I want to be defined by the things I love. Love is supposed to be such a big things in our lives, but it can be easy to kind of take it for granted. But wasn’t it Jesus who said that the most important command is to love God above and and your neighbour as yourself? We don’t tell people we love them. We forget to appreaciate the small acts of love. And the acts of love is what it’s all about. 1 John 3:18 says: “Dear children, let us not love with words or speech but with actions and truth”.  

Love is more than kind words, it’s all around us, in the small things. We can see Gods love for us in the daylight that gives us light and warmth. We can see it in the fact that He gave His son for us. You can see an act of love in the cup of tea your mom brings you, in the smile a stranger gives you at the trainstation. In the notes your friend write you to encourage you. But as you can see, it’s not just something for the people close to you in your life. It’s also about your neighbour, the people in your surroundings that you don’t know that well. Those people are deeply loved by our heavenly father too, so we can extend our arms and open our hearts in the smallest ways too. Open the door for a stranger, smile to the people you meet, write a little card to brighten up someone’s day and leave that around hopeing someone will find it and be encouraged. 

I love how Taylor wrote about being defined by love, because that’s how I want to live my life. Not necessarily by what i love, but more by love itself. I wear a necklace with the word “loved” on it most days. Because I want my identity to be rooted in the fact that I am loved, wanted and blessed by God. I want to be defined by His love, His love for me and His love for others that I can love. 1 John 4:11-12 says: “Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us”. It isn’t just a small task He has given us, it’s a command, we need to love each other. We were made for and because of love. God is love (1 John 4:16). We can and need to love each other, because He did that for us first (1 John 4:19). 

So what act of love can you do today? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *