R E S T L E S S

Oktober tot en met december zijn een paar van de drukste maanden. Studie is druk, er zijn dingen buiten school die onze aandacht vragen en het kan voelen alsof we rond blijven rennen zonder een kleine adempauze. Zo voelde ik me in elk geval een tijdje geleden. En toen werd ik ziek en werd ik geforceerd om het leven even op pauze te zetten. Ik lag op bed en kon niks doen. En op dat moment voelde ik het, ik voelde me rusteloos. In de weken daarvoor had ik heb zo druk dat ik vergat om soms rust te nemen. Echte rust. Ik bedoel, ik keek wel Netflix, deed niks op momenten dat ik even niks kon doen. Maar dat is gewoon luiheid. Dat is niet hoe rust voor je ziel er uitziet. Het is gewoon een moment van oppervlakkige tijdelijke rust.

Nu vraag je je misschien af; hoe ziet die echte rust er dan uit? Nou, ik denk dat het verschil tussen oppervlakkige rust en echte rust is dat er maar 1 voldoening geeft. Een rondje wandelen en bidden klinkt in eerste instantie misschien niet als rust, maar het maakt je hoofd leeg en verplaatst je focus weer naar de juiste plek. Het helpt dingen in perspectief te zetten. Het haalt je zorgen weg inplaats van je alleen af te leiden.

Dit is een vraag die ik mezelf vaak moet stellen. Wanneer heb ik voor het laatst echt gerust? Wanneer opende ik mijn bijbel en nam tijd echt om me te verdiepen in Gods woord? Wanneer schilderde ik terwijl er worship muziek opstond? Wanneer heb ik echt gerust? Rust is geen passief iets, het is een actie.

“Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.” – MATTEÜS 11:28 (BB)
Dit is iets dat Jezus zei. Hij beloofde ons rust, het enige wat we moeten doen is naar Hem komen. We moeten heb blijven zoeken. En ik heb zelf ondervonden dat dat eigenlijk best noodzakelijk is. Ik bedoel, sommige mensen houden ervan om het druk te hebben en altijd iets hebben om te doen, maar je kan niet jezelf blijven geven als je niet af en toe een pauze neemt. Je kan niet blijven rennen. Dus mijn vraag vandaag is, hoe kan je meer rust toepassen op je leven? Heb je deze dagelijkse of wekelijkse momentjes van rust om even op te laden?

“O mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God. Van Hem verwacht ik alles.”
Psalmen 62:6 (HTB)


October through December are some of the busiest months. College is busy, a lot of things outside of our studies want our attention, and it can feel like we’re running around without any small moment of rest. I felt that way a while ago; then I got sick and was forced to hit the pause button. I was laying in bed and I couldn’t do anything. Then, right in that moment, I felt it. I felt restless. The previous weeks I was so busy and I forgot to rest. Like really rest. I mean, I did binge some Netflix shows and did nothing when I could. But that’s just being lazy. That’s not what rest for your soul looks like. It was just a moment of worldly rest.


Now you might ask—what does real rest look like? Well, I think the difference between worldly rest and spiritual rest is that only one will satisfy. Taking a walk and praying might not sound like rest, but it clears your mind and puts your focus on the right place again. It helps you put things into perspective. It takes your worries away instead of distracting you.


This is a heartcheck I often have to do. When is the last time I really rested? When did I open my Bible and spend time in the word? When did I paint while listening to worship music? When did I really rest? Rest isn’t a passive act, it’s a real action.


“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.”
Matthew 11:28 (NIV)
This is something that Jesus said. He promised us rest, all we have to do is go to Him. We have to take that step to seek Him. And I’ve found in my own life that this is key. I mean, some people love being busy, but you can’t keep on giving if you don’t take small moments of rest. You can’t keep on running. So my question today is how can you implement more rest in your life? Do you have these small daily or weekly moments to recharge your soul?


“Yes, my soul, find rest in God; my hope comes from Him”
Psalm 62:5 (NIV)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *