21 things I’ve learned

Vandaag is het mijn verjaardag en terwijl ik naar buiten kijk naar de zonsopkomst denk ik aan het afgelopen jaar. Ik denk terug aan iedereen die ik ontmoet heb afgelopen jaar, aan mensen die steeds belangrijker voor mij zijn geworden en aan hoe ik gegroeid ben afgelopen jaar. Ik zie de impact van keuzes die ik heb gemaakt, ik zie de grote en kleine stappen die ik heb gedaan, vooruit en soms ook juist achteruit. Ik houd van dit soort momenten van reflectie, op de vroege morgen terwijl de vogels zingen en het zonlicht de lucht feloranje kleurt. Ik had vorig jaar het idee om een blogpost te schrijven over 20 dingen die ik geleerd heb in de 20 jaar dat ik hier rond loop. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, maar vandaag lijkt een goed moment om toch nog zo’n soort post te schrijven. Ik recycle delen van het lijstje dat ik vorig jaar heb geschreven.

Today it’s my birthday and while I look at the sunrise outside of my window I think about last year. I think about the people I met, people that grew more and more important to me and about how much i’ve grown in the last year. I see the impact of the choices I’ve made, I see big and little steps I’ve made, forwards and sometimes back. I love these moments of reflection in the early morning, while the birds are singing and the sunlight makes the sky bright orange. Last year I wanted to write a blogpost about 20 things I’ve learned in the 20 years I’ve been on this earth. But I didn’t finish or share it, but today seemed like a good moment to write one of those posts. I’ll just recycle some parts of the list I wrote last year in my phone.

 1. Wees vriendelijk // Je weet nooit of iemand een slechte dag heeft. Je weet nooit wat jouw vriendelijkheid kan bereiken en wat gedaan word uit liefde, kan enorm veel betekenen.
  Be kind. // You’ll never know if someone has a bad day. You’ll never know what your kindness can achieve and what is done in love can mean a lot.
 2. Creëer //Deze lijkt me wel duidelijk. Maak dingen, als het mogelijk is zelfs elke dag. Het is goed voor je hart en dit is een stukje van de Maker dat je mag reflecteren. Maak er tijd voor.
  Create // This one is quite obvious. Create things, if it’s possible, do it daily. It’s good for your heart and mind. This is a piece of the Creator you can reflect, make time for it.
 3. Capture it, remember it // Het zou geen lijstje van mij zijn zonder stiekem Taylor Swift momentje. Maak foto’s, schrijf in je dagboek, maak lijstjes met dingen waar je nu dankbaar voor bent. Houd deze mooie herinneringen vast, reflecteer, glimlach en kijk waar je vandaan komt.
  Capture it, remember it // It wouldn’t be one of my lists if I didn’t include some Taylor Swift. But take pictures, write journal entries, make lists of things you’re grateful for. Hold on to these beautiful memories, reflect, smile and see where you came from.
 4. Soms is bidden het enige dat je kan doen // en dat is soms lastig maar weet dat God nog steeds groter is dan alle dingen in jouw leven.
  Sometimes praying is the only thing you can do // and sometimes that’s hard, but know that even in those moments God is bigger than all the things going on in your life.
 5. Zorg goed voor jezelf. // Let op je grenzen, ga er niet overheen. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen maar weet ook wanneer dat niet handig is. Als je lichaam en je hoofd je vertellen dat je rust moet nemen en een stapje terug moet doen, doe dat.
  Take good care of yourself. // watch your boundaries, don’t always cross them. Dare to be vulnerable but know when it isn’t a good moment for that. If your mind and body tell you to make time to rest and take a step back, you should do that. 
 6. Jij bent ook belangrijk. // Het is grappig dat ik dit vorig jaar schreef op mijn lijstje, want dit was tegelijkertijd ook mijn levensles in juli dit jaar. Het is iets dat ik steeds meer leer. Het is een mooie eigenschap om anderen op nummer 1 te willen zetten, maar vergeet niet dat je zelf net zo belangrijk bent als die ander. Je staat er niet onder, je staat er naast. Wees niet bang om soms eerst aan jezelf te denken.
  You’re important too. // It is funny that I included this on last years list, because this was my big life lesson of July this year.  It’s something I keep on learning. It’s a wonderful quality to want to put others first, but don’t forget you’re just as important. You’re not under them, you’re standing beside them. Don’t be afraid to put yourself first sometimes.
 7. Spreek positive dingen uit. // Woorden hebben kracht. Ik geloof dat worden als bouwstenen zijn. Bemoedigende woorden bouwen iets of iemand op en negatieve woorden breken af. Dat is waarom ik wil blijven proberen om alleen positieve woorden te spreken en de wereld op te bouwen. Durf complimenten te geven, zeg wat je bewonderd aan een ander. Positieve dingen zeggen kan nooit kwaad.
  Speak positively. // Words have power. I’m a huge believer in using words as building block. Encouraging words build something/someone up and negative words break down. That’s why I want to keep trying to only use words to make the world better. Dare to give compliments, say what you admire in others. Saying positive things never harms anyone.
 8. Uitstappen is eng maar zo goed // Maar als God iets van je vraagt, is het altijd beter om gewoon te doen. Uiteindelijk ontstaan zo alleen maar goede dingen.
  Stepping out is scary but such a good thing to do. // But if God asks you something, it’s always better to just do it. In the end it’s only good.
 9. Laat je leven niet leiden door angst // dit is iets dat ik lang genoeg heb gedaan. Ik liet me stoppen door angst. “Wat als dit mis ging, wat als ik afgewezen zou worden, wat als mensen me niet aardig vonden, wat als dit alles voor niks is?” Ik probeer nu steeds meer te denken aan wat er is inplaats van wat als. Dit betekent niet dat ik niet meer bang ben voor die dingen, maar dat ik de keuzes die ik maak niet meer afweeg op die manier.
  Don’t let fear decide your life // This is something I’ve done for a long time. I let fear stop me. “What if this went wrong, what if I’d get rejected, what if people don’t like me, what if this is all for nothing?” I try to think about that what is instead of what ifs. This doesn’t mean I’m not scared anymore, but I don’t make choices that way.  
 10. Het is altijd tijd voor thee //
  It’s always time for tea. //
 11. Koester mooie vriendschappen // Ik heb een aantal hele goede vrienden, mensen die mij snappen, die met mij lachen, huilen & bidden en bij wie ik hetzelfde doe. Het leven is zoveel beter als je tijd maakt en doorbrengt met mensen van wie je houdt, dus ik ben zo enorm dankbaar. ik weet ook hoe het is om niet dit soort mensen in je leven te hebben en dat wil ik niet. Dus waardeer die vrienden, vertel dat je ze waardeert.
  Cherish lovely friendships // I have a few amazing close friends, people who get me, who laugh, cry & pray with me and I do the same for them. Life is so much better when you spent time with people you love and I’m extremely grateful. I know what life without them is like and I don’t want that. So cherish your friends, tell them you appreciate them.
 12. Het is okay om te voelen. // Dit is een andere die vorig jaar blijkbaar op mijn lijstje stond en wat weer iets is dat ik deze zomer echt heb geleerd. Ik ben een gevoelsmens (mijn mbti type heeft een hele sterke F) en soms voel ik iets te intens, en dat is een geweldige eigenschap. Maar soms heb ik geen zin in bepaalde gevoelens en stop ik ze weg. Dit is niet de meest gezonde manier om te leven. Gevoel mag er zijn, het is iets moois, iets menselijks. Het is okay om boos te zijn, verdrietig te zijn of juist heel blij te zijn.
  It’s okay to feel // This is one of those things that was on my list last year but actually is something I relearned this summer. I’m a feeling person (my mbti type has a really strong F) and sometimes I feel quite intensely and that’s a very good thing. But sometimes I don’t want to feel certain things and I push that away. That’s not the most healthy way to live. Feelings are meant to be here, it’s something beautiful and makes us human. It’s okay to be mad, sad or very happy.
 13. Katten zijn geweldig // dat is gewoon even een feit.
  Cats are amazing // that’s just a fact.
 14. Dingen veranderen en soms is dat goed // Ik ben iemand die niet heel erg van verandering houd, maar soms is verandering juist goed. Je hebt alle seizoenen nodig voor dingen om te groeien, bloeien en vrucht te dragen. Dan doet het soms pijn om dingen los te laten of zijn nieuwe dingen eng, maar uiteindelijk komt dat ook altijd wel goed.
  Things change and sometimes that’s a good thing // I’m someone who doesn’t really like change, but sometimes it’s a good thing. You need all of the seasons for things to grow, flourish and bear fruits. Sometimes it hurts to let things go or are new things really scary, but in the end it’s always gonna be okay.
 15. Wees dankbaar. // Het is soms lastig maar het leven is beter als je op de meest nare momenten nog positieve dingen ziet en weet te benoemen. Dit is iets dat ik ook nog aan het leren ben maar al het goede komt van God en ik wil graag daar ook dankbaar voor zijn.
  Be grateful. // It can be very hard but life is better when even in the worst times, you can see the good and be grateful. That’s something I’ll keep on learning but all that is good comes from God and I want to be grateful for everything.
 16. Bescheidenheid betekend niet dat je je talenten ontkent of je wegcijfert. //
  Humility doesn’t mean you don’t recognize your own talents or totally forget about yourself.
 17. Vergelijk jezelf niet met anderen // Het is makkelijk om vast te zitten in die gedachtes en jezelf te vergelijken. Jij bent uniek, en je bent je eigen persoon. En dat is niet iets slechts.
  Don’t compare yourself with others // It’s easy to get stuck in those thoughts and compare yourself. But you’re unique, you’re your own person. And that’s not something bad.
 18. Durf uit je comfortzone te stappen // Durf jouw verhaal te vertellen, durf dingen te doen die je eng vind, durf jezelf in situaties te zetten waarin je afgewezen kan worden. Want uit je comfortzone is waar je groeit.
  Dare to step out of your comfort zone. // Dare to share your story, doing things that scare you, put yourself in situations where you might face rejection. Because out of your comfort zone is where you grow the most.
 19. Don’t rush things // God’s timing is perfect. Delays are not denial.
 20. Alle seizoenen zijn nodig // Je kan niet in 1 nacht een fantastisch grote boom hebben. Dingen kosten tijd om te groeien. En zelfs in de seizoenen van droogte is God er en kunnen er nog steeds dingen groeien.
  All the seasons are needed. // you can’t grow a tree overnight. Things take time. And even in the seasons of drought God is still there and there can still be growth.
 21. Maker of my dreams, you’ll make a way for me // God voorziet, durf groot te dromen, durf te hopen en durf te bidden. Want misschien worden dingen die je nooit durfde te hopen waar.
  Maker of my dreams, you’ll make a way for me. // God provides. Dare to dream big, dare to hope and dare to pray. Because maybe the things that you could’ve never dreamed of will come true.

Dit zijn de dingen die ik geleerd heb in de afgelopen jaren en voornamelijk ook in het afgelopen jaar. Ik ben zo ongelofelijk dankbaar voor de mensen die ik in mijn leven heb en jullie maken dit soort dagen extra speciaal. Dus bedankt daarvoor!

These are the things I’ve learned in the last years and mostly in the last year. I’m incredibly grateful for all the people in my life and you guys make days like these extra special. So thank you! Here’s to you and the next year! 

2 thoughts on “21 things I’ve learned

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *