Maker of my dreams

In the blogpost “when life isn’t going the way you planned” I wrote about certain plans I looked forward too being cancelled. So one monday it suddenly hit me, I wasn’t seeing my 2 favorite Tays (my best friend and Taylor Swift) any time soon. I was filled with sadness. These were things I had wanted for so long, but they just weren’t happening. I cried but I decided to give my sadness over to God. After a while of sobbing He told me “I’m the maker of your dreams” this is part of a line of one of my favorite songs. The next part of the line is “and you’ll make a way for me”. He assured me that if He wanted me there, He would make a way.  

In de blogpost “when life isn’t going the way you planned” schreef ik over dingen waar ik naar uit keek die opeens niet doorgingen. Maar opeens drong het tot me door op een maandagavond, ik ging mijn 2 favoriete Tays (mijn beste vriendin en Taylor Swift) voorlopig niet zien. En dat maakte me enorm verdrietig. Dit waren dingen die ik al zo lang wilde, maar het ging gewoon niet gebeuren. Ik huilde maar koos ervoor om mijn verdriet aan God te geven. Na een tijdje te huilen vertelde Hij mij dat Hij de maker van mijn dromen is (“You’re the Maker of my dreams”). Dit was een stukje uit mijn favoriete liedje. De rest van de zin is en U baant de weg voor mij (“and you’ll make a way for me”). Hij verzekerde mij dat als Hij mij ergens wilde hebben, dat Hij dan de wet voor mij vrijmaakt.

De volgende dag kreeg ik een berichtje van een vriendin om tumblr dat ze iemand kende met een ticket voor het Taylor Swift concert op vrijdag. Zij en haar vriendinnen hadden nog een bed over in hun hotelkamer dus ik kon makkelijk bij hen verblijven, het enige wat ik nog nodig had was een vlucht. Ik keek naar een aantal vluchten en zag dat op de vlucht die die andere meiden namen nog een plekje vrij was dus ik vroeg aan mijn ouders of ik mocht gaan en boekte de vlucht. Het gebeurde allemaal heel snel en ik raakte er een beetje nerveus van. Ik zou Taylor live zien in 4 dagen. Ik zou naar een ander land reizen in mijn eentje. Ik zou daar mijn ticket krijgen van iemand die ik nauwelijks kende. Maar het was zo duidelijk dat God wist hoe graag ik dit wilde en Hij zorgde ervoor dat het gebeurde.  

Het is een aantal dagen na het concert en ik kan nog steeds niet geloven dat het gebeurde. Ik ging alleen naar het concert, iets dat ik nog nooit had gedaan. Maar ik heb me geen enkel moment paniekerig gevoeld, ik heb me niet alleen gevoeld of eenzaam. Ik voelde me gezien en wist dat ik was waar ik moest zijn. Ik heb een aantal internetvrienden. Het meest schattige meisje zat voor me en we hadden constant contact en dansten samen. Ik gaf maar een klein tekeningetje die ik van haar had gemaakt en ze bleef me maar vertellen dat ik een mooie kunstenares was en dat ze mijn kleding mooi vond en de glitters op mijn gezicht ook. 

Dit was zeker een moment van groei. Ik ben iemand die snel overweldigd is van grote groepen mensen. Ik vind het niet erg om dingen alleen te doen, zo lang het op plekken is waar ik aan gewend ben, anders voel ik me makkelijk eenzaam. really lonely. I don’t like traveling big distances on my own because so many things could go wrong. But I knew that I wouldn’t be able to go if it wasn’t because of Him. This would have been impossible. But for Him nothing is impossible, no dream is too big. So once again I learned that He is trustworthy. My hopes, dreams and plans are much safer in His hands. 


The very next day I got a message from a friend from tumblr that she knew someone with a ticket that she wanted to give away for the show on friday. She and her friends had 1 bed left in their hotelroom so I could easily stay with them, the only thing I needed would be a flight. I looked at some flights and saw there were spots left at the same flight as the girls who i shared my hotel with so I asked my parents if I could go and i booked that flight. It was all happening very fast, I got so anxious about it. I would be seeing Taylor in 4 days. I would be traveling to an other country on my own. I would get my ticket there from someone who I barely knew. But it was so clear that God knew how much I wanted this and He made a way.

(photo by Nicole @ohlooknewmusic on twitter/tumblr & @swiftieeforever13 on instagram)

It’s a few days after the concert and i still can’t believe it happened. I went to the concert alone, something that i had never done before. But not a single moment out there I felt anxious, I didn’t feel alone, I didn’t feel left out. I felt so incredibly seen and I knew I was where I was supposed to be. I met some friends from the internet. I had the cutest girl sitting in front of me, we constantly had contact and we’re dancing together. I gave her a little doodle I made of her and she kept telling me that I am a beautiful artist and she loved my outfit and the glitters on my face.

These were certainly moments of growth. I am someone who get anxious and overwhelmed in big crowds. I am someone who doesn’t mind doing this alone, as long as it is in spaces I am used to, otherwise I feel really lonely. I don’t like traveling big distances on my own because so many things could go wrong. But I knew that I wouldn’t be able to go if it wasn’t because of Him. This would have been impossible. But for Him nothing is impossible, no dream is too big. So once again I learned that He is trustworthy. My hopes, dreams and plans are much safer in His hands.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *