So I can rest

Het is de ochtend na een lange dag, misschien ben je nog moeier dan de dag daarvoor. Je hoofd zit misschien nog vol met het gelach van gisteren maar het voelt anders. Je voelt opeens het gewicht van de lasten die afgelopen week op je schouders zijn geplaatst en op dit moment realiseer je je dat je dit niet alleen kan dragen.

It’s the morning after a long day, you might feel even more tired than the day before. Your head might still be filled with the laughter of yesterday but right now it feels different. You suddenly feel the weight of the things that were put on you in the past week and for a small moment you realize that you can’t carry this on your own.

Ik snap je, ik voel me vaak hetzelfde. Ik ben zo vaak rusteloos, ik wil dingen doen maar ben gewoon te moe dus dan eindig ik met 4 afleveringen van een serie kijken op netflix of lig ik op bed terwijl ik me helemaal verslagen voel. Op deze momenten vergeet ik vaak één ding. Ik vergeet het enige constante, ik vergeet wat mij vrede brengt op momenten dat mijn hoofd vol zit met zorgen.

Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. 30Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.” – Mattheüs 11:28-30

Dit is iets dat Jezus zei. Hij vertelde ons dat we van Hem mogen leren en dat we onze lasten bij Hem mogen brengen. Hij wil niet dat wij lijden onder angstige gevoelens, of uitgeput zijn van gewoon bestaan, maar Hij wil dat we echt rust vinden.

 

Dit is iets dat ik vaak vergeet. Als ik moe ben, verspil ik meestal meer tijd inplaats dat ik naar Hem die mij rust beloofd toeren. Ik ken Zijn vrede, ik heb het zelf mogen ervaren. Het bestaat, het is echt en het is goed, netgoals Hij die ons dat geeft. Dus als je moe bent, ren naar Hem toe. Hij zal je welkom heten met open armen. Hij zal je rust geven en je dragen.

Terwijl ik dit berichtje aan een vriendin schreef, moest ik denken aan het liedje Footprints van Matt Hammitt.  Het gaat over het gedicht “voetstappen in het zand”. Het gaat over God die je draagt in de zware tijden, zelfs als je dat op het moment niet ziet. Ik weet dat ik me zo gevoeld heb, maar als ik terug kijk weet ik dat Hij er meer was dan ooit.

Dit is een stukje uit het liedje (vertaald)

“En terwijl ik stop om terug te kijken
Kan ik Uw trouw zien
Geschreven in de sporen die U achterliet
U bent meer dan hier met mij
Oh, Heer, U draagt mij
U bent mijn kracht als ik zwak ben”

Het liedje eindigt met “U draagt mij, U draagt mij zodat ik kan rusten, ik kan rusten” en ik wil je daar vandaag even aan herinneren.


I get you, I often feel the same way. I am so often restless, I want to do things but I am just too tired, so I end up watching 4 episodes of a tv show on netflix or end up lying down feeling totally defeated. In those moments I often forget one thing. I forget the one constant, I forget what brings real peace when my mind is overflowing with worries.

“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take My yoke upon you and learn from Me; for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.” – Matthew 11:28-30

This is something that Jesus said. He told us that we can learn from Him and that we can leave our burdens with Him. He doesnt want us to suffer with those anxious feelings, being exhausted from just existing but He wants us to really rest.

This is something I forget way too often. When I am tired, I end up wasting more time instead of running to Him who promises me rest. I know His peace, I’ve experienced it. It’s real and it’s good, just like the One that gives us that. So when you’re tired, please run to Him, He will welcome you with open arms, He will give you rest and He will carry you.
As I wrote this message to my friend, I got reminded of the song Footprints by Matt Hammitt, it’s about the poem of the footprints in the sand. It’s about God carrying you in the hard times, even when you can’t see it in those moments. I know I have felt that way, but looking back, I know that He was there more than ever.
“And when I stop to look back
I can see your faithfulness
Written in the prints that you leave
You are more than here with me
Oh, Lord, you carry me
You are my strength when I’m weak”

The song ends with “You carry me, you carry me so I can rest, I can rest” and I want that to be your reminder for today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *