When life isn’t going the way you planned..

Eerder vandaag kreeg ik een berichtje van mijn bestie vriendin waarin ze even haar hart luchten. Ze vertelde me dat ze weet dat God trouw is maar God blijven aanbidden in het seizoen waarin je wacht kan soms zoveel energie kosten. Plannen waar zij (en ik) al weken naar uitkeek gingen opeens niet meer door en het is lastig om dan niet ontmoedigd te raken. Vooral als je spirituele leven vorige week nog zo fantastisch was.
Earlier today I got a text from my best friend, getting some things off her chest. She told me that she knows God is faithful but worshipping in the wait can take so much energy. Plans that she (& I) had looked forward to for months suddenly felt through and it’s hard not to get discouraged in those circumstances. Especially when you were on such a spiritual high the week before all of this. 

[English below]
Maar het leven kan soms zwaar zijn, en deze momenten kunnen komen aanwaaien als je het totaal niet verwacht. Dat betekent niet dat je je leven moet leven en altijd het ergste moet verwachten. Maar het kan heel lastig zijn om te geloven dat God zijn beloftes nog steeds nakomt en dat Hij het beste met ons voorheeft als de deur voor je neus dichtslaat! Maar zelfs op deze momenten en zelfs hier is Hij nog steeds goed. Een gesloten deur hoeft meer gemiste kans te zijn maar het kan een omleiding zijn. Op deze momenten kan je 2 dingen doen.
1. Hem vertrouwen en loslaten.
Vertrouwen kan iets heel lastigs zijn. Vooral omdat ik weet dat als ik zelf de controle heb, dan hoef ik niemand anders te vertrouwen. Maar helaas (alhoewel, eigenlijk is het een goed iets) moet je anderen vertrouwen om je leven te leven. Je moet de buschauffeur vertrouwen dat hij je veilig op je bestemming brengt. Je moet de dokter vertrouwen als er iets mis is lichamelijk. Maar waarom is het zo lastig om Hem, die al die mensen heeft gemaakt, te vertrouwen? De bijbel verteld ons om de Heer met je hele hart te vertrouwen en niet om eigen inzicht te steunen. En God te betrekken bij alles wat je doet omdat Hij dan je weg zal leiden. (spreuken 4-5) maar dat kan een enorme uitdaging zijn. Maar God is trouw, dus zelfs tijdens je donkerste dagen staat Hij naast je. Zelfs als dingen niet zo lopen als je ze gepland had.  Als je Hem vertrouwd, zal Hij de weg wijzen. Zelfs als je dat niet volledig snapt. Die vriendin waar ik het aan het begin over had die heeft laatst zelfs een liedje geschreven waarin ze zingt dat God zijn beloftes nakomt en nu is dat niet hoe het voelt, maar die aanbidding in dit seizoen is het beste wat je kan doen.
2. Kies vreugde.
Misschien denk je dat vreugde, net zoals blijdschap niet echt een keuze is. Maar in het Engels in het woord voor blijdschap verbonden aan omstandigheden. Als het leven goed is, dan ben je blij. Maar met vreugde is dat anders. Ik denk dat je zomaar tegen mensen kan zeggen dat ze ervoor moeten kiezen om blij te zijn. Je kan toch niet al je omstandigheden veranderen zodat je leven helemaal goed is de hele tijd. Maar ik denk wel dat je kan kiezen om een beetje vreugde te hebben in je leven en de kleine dingen te waarderen. Je kan leren om dankbaarheid en vreugde te vinden in de kleinste en de grootste dingen. Vreugde is een mindset. En ik denk dat dat is waarom die vreugde zo vaak voorkomt in de bijbel en het deel is van de vrucht van de Geest. God wil dat we vreugde hebben en ons verheugen in Hem!
Ik snap dat dit een heel groot en lastig iets is. Want hoe kan je God volledig vertrouwen als het leven niet over zonneschijn en regenbogen gaat? Hoe kan je vreugde vinden als er donkere wolken boven je hangen? En ik kan je daar niet echt mee helpen behalve je te vertellen dat het goedkomt en God nog steeds alles in Zijn hand heeft. Vreugde vinden en positief denken kan lastig zijn maar ik wil je uitdagen om 3 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent vandaag. Misschien is het iets kleins zoals een lekker ontbijt, een lief berichtje van een vriend of vriendin of mooie bloemen die je zag onderweg naar de supermarkt. En dat is okay. Het wordt makkelijker. En geloof mij als ik zeg dat God altijd trouw is en blijft.
————————————
But life can be hard, these moments can totally get to you when you’re caught off guard. Not that you should going around expecting the worst. It can be incredibly difficult to still believe that God is faithful and that He has the best intentions for us when the doors are closing right in your face! But even then, even here, He is still good. A closed door isn’t a missed oppurtunity, it can just be a redirection. In these moments there are only 2 things you can do

1. Trust Him and let it go

Trusting can be a really hard task. Because I know that if I am fully in control, I don’t have to trust anyone else but myself.  But sadly (or, well, it’s a good thing actually) you have to trust others to live your life. You need to trust your busdriver to bring you to your destination safely. You need to trust the doctor when something is wrong with you psychically. But why can it be so hard to trust the One that created all those people that you would easily trust. The bible tells us to Trust in the Lord with all your heart and lean not on our own understanding; in all our ways we should submit to him, and He will make your paths straight. (proverbs 3:5-6) yet that can be the biggest challenge. But the bible tells us that God is faithful. So even in your darkest days, He is standing by your side. Even when things aren’t going the way you planned. If you trust Him, He will lead you the way. Even when you don’t fully understand. That friend I told you about in the beginning, she even wrote a song where she called God a promise keeper and right now it doesn’t make sense, but worshipping in the wait of better things is the best thing you can do.

2. Choose joy

You might think that joy, like happiness isn’t much of a choice. Happiness is depending on your circumstances. When life is good, you’re happy. But with joy that’s a different story. I think you can’t really tell people that being happy is a choice. It isn’t really like you can change everything that happens around you to be good all the time. But I think you can try to choose to be joyful, to appreaciate the small blessings around you. You can learn to find joy is the tiniest and biggest things. Joy is a state of mind. I think that’s the reason why joy is being talked about in so many bible bverses and It’s part of the fruit of the spirit. God wants us to be joyful and rejoice in Him!

I get that these are both really big and difficult things to do. How can you fully trust God when life isn’t about sunshine and rainbows? How can you find joy when dark clouds surround you? And I think I can’t really help you with that except with telling you that it will be okay and He is still in control. Finding joy or thinking positively can be hard but I challenge you to write down 3 small things that you’re grateful for today. It might be really small like a nice breakfast or sweet tekst from a friend or a pretty flower you saw on your way to the store. And that’s okay. But trust me, it gets easier. And trust me when I tell you that He is and always will be faithful.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *